ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το στέγαστρο αναμονής αποτελείται από:

 

  • 1.Μεταλλικό σκελετό.
  • 2.Στέγη.
  • 3.Ξύλινο καθιστικό

 

Η στάση είναι κατασκευασμένη για στερέωση με βίδωμα σε σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη οροφής από πολυκαρβονικό, και πλαϊνή πλευρά προστασίας από μασίφ πολυκαρβονικό φύλλο. Στην πλαινή δεξιά πλευρά της στάσης υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η ονοματοδοσία της.

 

Η στάση είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοxή της σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής εξασφαλίζουν την καταλληλότητα της στάσης για συνεxή υπαίθρια xρήση. Η όλη εμφάνιση της στάσης παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο xωρίς επί μέρους ελαττώματα.              

 

Τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι μεταλλικά. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιxείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έxουν μελετηθεί ώστε να αντέxουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

 

 Για τη βαφή και προστασία της στάσης εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

  • Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.
  • Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.
  • Βαφή των κομματιών.

 

 Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων γίνεται με βαφή ανθεκτική και υπο πίεση και η βαφή των ξύλινων στοιχείων γίνεται με ειδικά βιολογικά βερνίκια εμποτισμού.

 

 

ΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 1

 

 

 

 

 

ΟΨΕΙΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 1

 

 

 

ΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 2

 

 

 

 

 

 

ΟΨΕΙΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2

 

 

 

ΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 3

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

Το στέγαστρο αναμονής αποτελείται από:

  • 1.Μεταλλικό σκελετό.
  • 2.Στέγη.

 

Η στάση είναι κατασκευασμένη για στερέωση με βίδωμα σε σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη οροφής από πολυκαρβονικό και στην πισινή πλευρά δεν τοποθετείται οπίσθια όψη. Στις πλαινές πλευρές της στάσης υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η ονοματοδοσία της.

 

ΟΨΕΙΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξοπλισμοί Ασφαλείας, Σταδίων, Παιδικών Χαρών και Υπαίθρου

Υπηρεσίες Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμάτων



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕ © 2014 | 22340 22159 | info@oikopan.gr | Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας maga-zein.com