Παρέχουμε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, πλύσης και απολύμανσης κάδων, συμπίεση και μεταφορά απορριμμάτων, καθαρισμό οδών και κτηρίων.

Εξοπλισμοί Ασφαλείας, Σταδίων, Παιδικών Χαρών και Υπαίθρου

Υπηρεσίες Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμάτων



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕ © 2014 | 22340 22159 | info@oikopan.gr | Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας maga-zein.com